Nefesch vocaal ensemble

Momenteel combineren 26 zangers uit heel Noordrijn-Westfalen hun vele jaren van vocale en koorexpertise in dit jonge gemengde ensemble. In een bijbelse context betekent het Hebreeuwse woord nefesh zowel ‘keel’ als ‘ziel’. Het ensemble belichaamt deze ondeelbare eenheid door een sterke vocale aanwezigheid en ontroerende muzikale expressie met zielvolle tonaliteit in de ware zin van het woord. Naast koormuziek uit alle tijdperken legt het ensemble zich toe op a capella muziek uit de 20e en 21e eeuw, gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar de tonale diversiteit en expressiviteit van hedendaagse vocale muziek. Het Nefesch Vocaal Ensemble is in 2019 opgericht door dirigent Constanze Pitz.

Constanze Pitz
Dirigente Constanze Pitz studeerde muziekonderwijs en koordirectie (bachelor) aan de muziekuniversiteit van Detmold en voltooide de masteropleiding koordirectie bij Timo Nuoranne aan het Robert Schumann Conservatorium Düsseldorf in juli 2017. De stem als instrument is het middelpunt van haar passie voor koormuziek evenals haar artistieke integriteit, hetzij als  dirigent, hetzij als zanglerares. Haar persoonlijke ambitie om hedendaagse koorliteratuur op professioneel niveau uit te voeren leidde tot de oprichting van het Nefesch Vocaal Ensemble.