De organisatie

CantaRode is een initiatief van de Stichting CantaRode.

Bestuur
Peter Thomas (voorzitter)
Dion Ritten (artistiek leider)
Matheu Bemelmans (secretaris/PR)
Bert Schroën(penningmeester)
Toon Peerboom (lid)
Gilbert van Goethem (festivalleider)

Werkgroepen
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.