De organisatie

CantaRode is een initiatief van de Stichting CantaRode

Bestuur

Peter Thomas (voorzitter)
Bert Schroën (penningmeester)|
Dion Ritten (artistiek directeur)
Gilbert van Goethem (festivalleiding)
Jeroen Kleikers (festivalleiding)
John Gubbels (bestuurslid)
Ivette Plummen-Prevoo (secretariaat)
Marloes Besse- Robben (secretariaat)

Werkgroepen
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.