Kamerkoor Koorschool Midden-Gelderland

Ede-Wageningen, Nederland

Het Kamerkoor Midden-Gelderland is in 2015 voortgekomen uit de zang- en kooropleiding Koorschool Midden-Gelderland in Ede-Wageningen voor kinderen vanaf 4 jaar en jongeren tot 23 jaar. Het kamerkoor bestaat uit zo’n 20 jonge, enthousiaste zangers en zangeressen in de leeftijd van 23-29 jaar, voor een belangrijk deel oud-leerlingen van deze koorschool.

Het repertoire omvat een breed scala aan muziekstijlen, er is ruimte voor bekend en minder bekend repertoire, van eenvoudig tot moeilijk, van zowel klassieke als moderne componisten. Er wordt hoofdzakelijk a capella gezongen, maar ook staat regelmatig een muziektheater op het programma zoals Anatevka en Die Zauberflöte van W.A. Mozart, of een compositie als de Matthäus Passion of het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Messiah van G.F. Handel, The Armed Man van K. Jenkins, Ballad of Heroes van B. Britten, Misa Criolla en Navidad Nuestra van A. Ramirez etc, etc. De solistenpartijen worden in deze composities goeddeels door eigen leden verzorgd en het geheel wordt begeleid door een professioneel instrumentaal ensemble.

 

Albert Wissink
Het Kamerkoor Koorschool Midden-Gelderland staat onder leiding van Albert Wissink. Hij studeerde na zijn opleiding aan de pedagogische Academie in Doetinchem, de hoofdvakken schoolmuziek en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium in Arnhem. Al vanaf 14-jarige leeftijd is hij als dirigent werkzaam bij verschillende koren en ruim 15 jaar later maakt hij daadwerkelijk van zijn hobby zijn beroep. Verschillende koren hebben onder zijn leiding gestaan met repertoire van de Middeleeuwen, via opera tot de laatste jaren vooral de hedendaagse muziek. Albert is een warm pleitbezorger voor de hedendaagse Nederlandse en Vlaamse componisten en is zelf ook werkzaam als componist.