Baerum Kammerkor

Baerum, Noorwegen

Het ‘Bærum Kammerkor’ is een gemengd koor uit de stad Bærum, vlakbij Oslo in Noorwegen. Het koor is opgericht in 1982 en bestaat tegenwoordig uit 22 zangers. Hun repertoire is gevarieerd: pop, folk, traditionals, maar vooral klassieke muziek. Het Bærum Kammerkor heeft deelgenomen aan diverse festivals en concoursen. In 2016 nam het koor deel aan de Internationale Franz Schubertcompetitie in Wenen en ontving daar een gouden certificaat. Bærum omschrijft zichzelf als een actief koor dat elke gelegenheid aangrijpt om voor publiek te zingen. Elk jaar verzorgt het koor een kerstconcert in een plaatselijke kerk. Ook zijn de zangers vaak present bij plaatselijke evenementen en geven ze concerten samen met andere koren en orkesten. Vorig jaar nam Bærum deel aan een concert met het professionele barokensemble Silva Norvegica, met een programma dat 400 jaar muziekgeschiedenis omvatte. Afgelopen jaren heeft het Bærum Kammerkor reizen gemaakt voor optredens in Arkhangelsk in Ruslan en Waterford in Ierland.

 

Ingeborg Aadland

Het ‘Bærum Kammerkor’ staat onder leiding van Ingeborg Aadland. Zij werkt als musicus, zangeres en dirigente. Ze studeerde onder meer aan de beroemde opleiding voor oude muziek Schola Cantorum Basiliensis in het Zwitserse Basel, waar ze zich verdiepte in muziek van de renaissance tot de romantiek en zich daarnaast specialiseerde in vocale ensembles. Aadland is vooral actief als koordirigente en als freelance zangeres in Oslo en omgeving, maar soms ook in andere delen van Europa. Haar focus ligt op het begrijpen van de lyrische en emotionele inhoud van de muziek die ze als zangeres of dirigent uitvoert en ze streeft ernaar dat haar publiek en koorzangers dit ook ervaren. Ze trad eerder in Nederland op tijdens het festival voor Oude Muziek in Utrecht in 2017.